Αρχική σελίδα Δραστηριότητες ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2015-16 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 18/03/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 18/03/2016

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 18/03/2016


ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1)ΠΥΡΓΟΣ TRAVEL  8,40 ΕΥΡΩ 898,80 ΕΥΡΩ
2)ΣΤΡΙΓΚΑΣ  13,36 ΕΥΡΩ  1430 ΕΥΡΩ


επιλογή  Πύργος TRAVEL ως οικονομικότερη και συμφερότερη.